Obraz

Chemia Specjalistyczna

Firma Active produkuje ciecze specjalistyczne do przemysłu cięzkiego, w tym do górnictwa, spełniające wymagania warunków pracy pod ziemią. Dostosowujemy produkty do wymagań klientów, przygotowujemy pełną dokumentację techniczną wraz ze stosownymi badaniami.